GCS Boat - lokalizacja i bezpieczeństwo jachtów

Green Control System (GCS) Boat – jest głównym elementem systemu wspierającego bezpieczeństwo użytkowników jachtów na ternie Wielkich Jezior Mazurskich. System został opracowany wspólnie z Mazurskim WOPR oraz operatorem sieci telefonii komórkowej Plus. Urządzenie GCS Boat monitoruje bieżącą pozycję jachtu, posiada czujnik wywrócenia jachtu oraz umożliwia przeprowadzanie połączeń głosowych. W przypadku zagrożenia życia załogi jachtu, bezpośrednio z GCS Boat można wykonać połączenie głosowe ze Stacją Ratowniczą Mazurskiego WOPR. W przypadku jachtów czarterowanych osoby wypożyczające jacht mogą z GCS Boat wykonać połączenie do firmy czarterującej na przykład w celu zgłoszenia usterki technicznej jachtu.

GCS Boat nadzoruje pozycję jachtu i przekazuje tę informację przy pomocy pakietowej transmisji danych GSM do serwera GCS Serwer. Status urządzenia przekazywany jest co 60sek oraz natychmiast w momencie wystąpienia alarmu (np. wywołanie połączenia). Moduł wyposażony jest również w odbiornik GPS dzięki czemu możemy śledzić przemieszczające się jachty na ternie szlaku WJM. Zasilanie urządzenia odbywa się z wewnętrznej instalacji jachtu, a przy braku zasilania w instalacji jachtu urządzenie automatycznie przechodzi na zasilanie z własnych akumulatorów. Czas pracy na zasilaniu buforowym wynosi minimum 48 godzin.

Do urządzenia użytkownicy mają możliwość zainstalowania dodatkowych czujników (np. linka antykradzieżowa dla zabezpieczenia silnika zaburtowego).

Korzyści

 • Poprawa bezpieczeostwa osób użytkujących jachty na ternie WJM
 • Lokalizowanie jachtów z dokładnością GPS
 • Automatyczna informacja o wywróceniu jachtu, wraz z informacja o lokalizacji
 • Natychmiastowa informacja o lokalizacji przy wywołaniu alarmowym na numer 601100100 przyczynia się do skrócenia akcji ratunkowej
 • Niskie koszty inwestycji
 • Kompaktowa obudowa (wewnętrzne anteny GSM/GPS)
Zastosowania
 • Zabezpieczenie jachtów żaglowych i motorowych
 • Monitorowanie stref wraz z automatycznym raportowaniem opuszczenia zdefiniowanych stref geograficznych
Cechy produktu
 • Pozycja, zmiana pozycji lub kierunku przemieszczania się JACHTU oraz jego prędkośd na mapie cyfrowej
 • Komunikaty o opuszczeniu trasy lub strefy wyznaczonego obszaru
 • Łączność z wykorzystaniem GPRS (awaryjnie SMS).
 • Łącznośd głosowa z automatyczną lokalizacją jachtu
 • Wewnętrzne zasilanie buforowe
 • Informacja o niskim stanie akumulatorów wewnętrznych
 • Zabezpieczenia antysabotażowe
 • Możliwośd integracji z innymi systemami (technologia WebService)

Specyfikacja techniczna

 • Zasilanie: 3,6V 3,5Ah (akumulator w obudowie)
 • Zasilanie bezpośrednio z instalacji jachtu 12 V
 • Pobór prądu: do 35mA w stanie czuwania, do 150mA w stanie transmisji
 • Czas pracy z akumulatora buforowego : minimum 48 godzin (przy temp do -100C)
 • Temperatura pracy: od -200oC do +550oC
 • Anteny GSM: wewnętrzna 0dB
 • Antena GPS: wewnętrzna aktywna

Akcesoria dodatkowe

 • Akumulatory